Khưu Thị Hồng Lam

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật phường 5, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 5, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 5/8 tư vấn kỹ thuật trồng chuối sáp tại khu vực 5.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 14/7/2022, đi thu thập hình ảnh phục vụ hội thi thiết kế video năm 2022.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2022
Ảnh và video :