Nguyễn Thị Thanh Phương

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật Nông nghiệp Phường 3, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 3, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 05/8/2022, phối hợp cùng LMHTX , Hội ND tp Vị Thanh, UBND phường 3, tư vấn về chuẩn bị nhân sự cho việc thành lập HTX nông nghiệp tại nhà ông Lê Văn Hớn, khu vực 3, phường 3, tp Vị Thanh.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 05/8/2022, phối hợp cùng LMHTX, Hội ND tp Vị Thanh, UBND phường 3 bàn bạc về công tác chuẩn bị nhân sự thành lập HTX nông nghiệp tại nhà ông Lê Văn Hớn, khu vực 3, phường 3, tp Vị Thanh
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 14/7/2022, đi thu thập hình ảnh phục vụ hội thi thiết kế video năm 2022.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 08.7.2022. công tác các hộ sản xuất khóm kết hợp lấy hình ảnh tư liệu về các bệnh trên khóm. Địa điểm: xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :