Trần Văn Phước

Nhà sản xuất
Ấp 4, xã Vi Tân, tp Vị Thanh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Thăm mô hình lúa áp dụng quy trình 3G3T gắn với tiêu thụ sản phẩm VietGap và tư vấn kỹ thuật chăm sóc lúa trước trổ tại xã Vị Tân
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ấp 4 xã Vị Tân Thành phố vị Thanh tỉnh Hậu Giang. 2 thửa ruộng 1ha. còn cù 2ha tiếp tục phun vào ngày mai
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tình hình sáng mưa lâm râm. Trưa mang máy phun được 1 mảnh lẻ 0,4ha nhưng gió quá nên ngưng lại chờ 15h phun. còn 2 mảnh khoảng hơn 2ha.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tư vấn cho nông dân về kỹ thuật phối trộn phân đơn thay thế phân hỗn hợp. Địa điểm: xã Vị Tân.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22.7. Công tác các hộ sản xuất lúa. Địa điểm: ấp 4 xã Vị Tân
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :