Trần Văn Cầu

Nông trại
ấp 3a, xã Vị Tân, tp.Vị Thanh
1 ha

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 5/7: phối hợp với Đài TH Hậu Giang quay phóng sự "làm nông tử tế" tại xã Vị Tân thành phố Vị Thanh
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 15,16/10: thăm và hỗ trợ cùng nông dân bị ảnh hưởng ngập úng tại xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 8/9: kiểm tra mẫu sản phẩm và tiếp tục thực hiện mô hình trồng khổ qua rừng ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Mô hình phát triển tốt, đang thực hiện khâu làm giàn, thu hoạch dây.
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tiếp tục chăm sóc vườn và thu hoạch dây khổ qua rừng
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Từ ngày 12 đến ngày 16/7: lựa giống, trồng ra rẩy và thu hoạch khổ qua rừng
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :