Cơ sở sản xuất Huy Minh

Mã nhà xưởng : TPVT-P.VII-NX01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0985039595

Địa chỉ :

Số 7/11, đường Chu Văn An, Kv1, phường VII, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Thông tin chung :

Cơ sở sản xuất Huy Minh Mã số Doanh nghiệp: 64A8002541 Số Giấy CN co sở đủ điều kiện ATTP: 61/2018/QLCL-HGi cấp ngày 17/12/2018

Nhật ký hoạt động :