Dưa lưới

Mã nhà xưởng : DUA LUOI - THUAN PHAT

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0913816291

Địa chỉ :

ấp Tân Long B, xã Bình Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

2 m²

Sản lượng :

60 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

Chuyên thu mua, sơ chế đóng gói Dưa lưới, dưa gang,...

Nhật ký hoạt động :