HTX KIM NGÂN

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0975189551

Địa chỉ :

Khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

3600 m²

Sản lượng :

3600 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Thuộc doanh nghiệp :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Giấy kiểm định :

Thông tin chung :

HTX Kim Ngân - Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. - Điện thoại: 0975.189.551 - Chuyên: sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm nấm rơm an toàn; vật liệu trồng nấm rơm (sợi bông),...

Nhật ký hoạt động :