Nhà máy Liên Hưng

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

083753999 - 0913975009

Email :

ctylienhung2017@gmail.com

Địa chỉ :

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Thuộc doanh nghiệp :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Nhà máy Liên Hưng - Địa chỉ: Số 79, Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. - Điện thoại: 083753999 - 0913975009 - Website: Gaosachlienhung.com - Email: ctylienhung2017@gmail.com

Nhật ký hoạt động :