Nhà xưởng HTX Nông nghiệp Hiếu Lực

Mã nhà xưởng : HL01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Email :

tronghieu1993a5@gmail.com

Địa chỉ :

Ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 m²

Sản lượng :

20 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

Nhà xưởng diện tích 100 m2, hàng năm đóng gói trên 20 tấn/năm Chủ yếu là gạo thơm

Nhật ký hoạt động :