Đăng văn Lâm 0939589961

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939589961

Email :

Vaanlam1979@gmail.com

Địa chỉ :

ấp 2B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

2 ha

Sản lượng dự kiến :

25 Tấn

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Nhật ký vùng sản xuất :