HTX NN Tấn Phát

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0762909007

Email :

Vaanlam1979@gmail.com

Địa chỉ :

ấp 2B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

32 ha

Sản lượng dự kiến :

80 Tấn

Thông tin chung :

HTX Cung ứng phân bón, thuốc BVTV, Cung ứng lúa giống, Sản xuất và cung ứng giống cây trồng

Nhật ký vùng sản xuất :