HTX nông nghiệp Đông Bình

Vùng trồng
Mã vùng : NB-001

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0976893246

Email :

htxnndongbinh@gmail.com

Địa chỉ :

Ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TP Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

20.4 ha

Sản lượng dự kiến :

500 Tấn

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

vốn điều lệ: 850 triệu đồng Số thành viên: Chủng loại: Cung cấp phân hữu cơ, thu mua sản phẩm mít thái, xoài...

Nhật ký vùng sản xuất :