Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên
hoanganhknnb@yahoo.com.vn
Tổ Kỹ thuật nông nghiệp xã Tân Thành, Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Kỹ thuật
Viên chức Tổ Kỹ thuật nông nghiệp xã Tân Thành, Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 5/8 trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo trình diễn máy bay phun thuốc không người lái tại khu vực 4 và khu vực 7 phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng theo hướng bền vững.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 12/7/2022, Tổ vận hành máy bay phun thuốc phối hợp Trạm khuyến nông TP. Ngã Bảy khảo sát điểm phun trình diễn trên CAT và cây lúa tại Phường Hiệp Thành, Ngã Bảy.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
thăm mô hình sầu riêng ấp đông an 2
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
tư vấn phòng bệnh trên cây sầu riêng
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :