Lúa chất lương cao thị xã Long Mỹ

Vùng trồng
Mã vùng : TXLM-005

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

02933871780

Email :

longmykn@gmail.com

Địa chỉ :

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

50 ha

Sản lượng dự kiến :

32.5 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc doanh nghiệp :

Nhật ký vùng sản xuất :