Mô hình Nuôi lươn trong bể theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn bới liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm

Vùng nuôi
Mã vùng : MHHG 02.2020

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0916689600

Email :

httlyhg@gmail.com

Địa chỉ :

- Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân; Ấp Nhơn Xuân, TT.Một Ngàn; Ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A; Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; - Ấp 7, xã Vị thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; - Ấp 5, Ấp 7, Xã Long Trị A; Ấp Tân Bình 1, Ấp Long Hòa 1, Ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, TX. Long Mỹ; - Ấp 2, Ấp 5, xã Thuận Hòa; Ấp 11, TT. Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ; - Ấp 4, Ấp Mỹ Thành, Xã Hòa Mỹ; Ấp Tân Hưng, TT. Búng Tàu; Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Lợi, TT. Cây Dương; Ấp Mỹ Hưng, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.1 ha

Sản lượng dự kiến :

7200 Tấn

Số lượng cây con :

52800

Thời gian nuôi trồng :

12 tháng

Thuộc vùng sản xuất:

Thông tin chung :

Mô hình Nuôi lươn trong bể theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn bới liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm tại Hậu Giang.

Nhật ký vùng sản xuất :