Mô hình Trồng nấm rơm trong nhà theo hướng ATVSTP (TXLM-2021)

Vùng trồng
Mã vùng : NR-2021

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0795455855

Địa chỉ :

Khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.3 ha

Sản lượng dự kiến :

20 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

1 tháng

Nhật ký vùng sản xuất :