Nguyễn Văn Hùng

Vườn trồng
Mã vùng : VN-HGOR-0109

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0765902966

Địa chỉ :

ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.6 ha

Sản lượng dự kiến :

9 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

4 năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thông tin chung :

Ông Nguyễn Văn Hùng có diện tích trồng nhãn Idor 0,65ha, sản lượng khoảng 9 tân/năm

Nhật ký vùng sản xuất :