THT sản xuất Nhãn Idor Số 1

Vùng trồng
Mã vùng : VN-HGOR-0109

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0907550021

Địa chỉ :

ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

6.1 ha

Sản lượng dự kiến :

91 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

3 đến 10 năm

Thông tin chung :

THT sản xuất nhãn Idor Số 1, có 8 thành viên. Diện tích sản xuất 6,08 ha, có sản lượng khoảng 91 tấn/năm.

Nhật ký vùng sản xuất :