Vùng sản xuất Khóm MD2

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0395309095

Email :

quachthan85@gmail.com

Địa chỉ :

Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

3 ha

Thời gian nuôi trồng :

16 - 18 tháng

Thông tin chung :

Sản xuất khóm MD2

Nhật ký vùng sản xuất :