Quách Thận

Chuyên viên
quachthan85@gmail.com
Tổ Kỹ thuật xã Hỏa Tiến, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức Khuyến nông
Viên chức Tổ Kỹ thuật xã Hỏa Tiến, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Ngày 24/9/2020 thăm 1 số hộ trồng khóm QUEEN và khóm MD2 tại ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và phương hướng tháng 9 và thuận lợi khó khăn trong tháng.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Mô hình gà An toàn Sinh học được 75 ngày tuổi, phát triển tốt.
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 8/9: thăm mô hình khóm, ốc ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thứ 3, ngày 01.9.2020. Công tác hướng dẫn trị bệnh trên Khóm. Địa điểm: ấp Thạnh Thắng xã Hỏa Tiến
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :