Huỳnh Văn Hồng

Nông trại
Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Thành viên
3000 ha
1 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: