Nguyễn Hoàng Bổ

Nông trại
Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Thành viên
10000 ha
15 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: