Nguyễn Thị Thắm

Nông trại
Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Thành viên
10000 ha
200000 tấn/năm
Chuyên cung cấp cây giống chanh không hạt chất lượng số lượng lớn.

Nhật ký hoạt động

Công việc: