CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH RASA FOODS

Kỹ thuật viên
155 Trịnh Thị Miếng, Tam dong 2,Thới Tam Thôn, Hóc môn, tp HCM
Cửa hàng thực phẩm sạch RASA FOOD Chuyên cung cấp sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Mô hình HTX Rau sạch Gap Hóc môn điển hình của chuổi rau sạch tp Hồ Chí Minh
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
chuẩn bị hàng hóa cho chương trình ngày mai
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
bo sap moi
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
hôm nay trồng rau cải mầm và rau muốn mầm
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :