Điểm sơ chế và đóng gói gạo an toàn Hưng Nông

Mã nhà xưởng : 19/2023/NNPTNT-HGi

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0919719585

Email :

congtyhungnong6868@gmail.com

Địa chỉ :

195L, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 m²

Sản lượng :

200 tấn/năm

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

* Điểm sơ chế và đóng gói gạo an toàn - Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Nông - Địa chỉ: 195L, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Điện thoại: 0919719585 - Email: congtyhungnong6868@gmail.com

Nhật ký hoạt động :