Nguyễn Hoàng Dang

Chủ doanh nghiệp
congtyhungnong6868@gmail.com
195L, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Nông - Địa chỉ: 195L, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Điện thoại: 0919719585 - Email: congtyhungnong6868@gmail.com - Chuyên cung cấp: nông sản an toàn, máy móc thiết bị, giống cây trồng và vật nuôi, vật tư và dịch vụ trong nông nghiệp.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc: