Trùn Quế Hậu Giang

Vùng nuôi
Mã vùng : TK-001

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0966184333

Email :

trunquehaugiang@gmail.com

Địa chỉ :

ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

4 ha

Thời gian nuôi trồng :

cả năm

Thông tin chung :

1. Danh mục sản phẩm: - Trùn Quế thịt (100% nguyên chất) - Trùn Quế giống (sinh khối) - Phân Trùn Quế (25kg/bao) 2. Thông tin: - Địa chỉ: ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - Điện thoại: 0966 184333 - Email: trunquehaugiang@gmail.com

Nhật ký vùng sản xuất :