Đỗ Văn Hải

Chuyên viên
0937790682
Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A, Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Viên chức Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện; với chủ đề “ sản xuất chanh khoing hạt gắn với liên kết tiêu thụ”; “ nuôi lươn không bùn trong bể bạt” tại TT Rạch Gòi; xã Nhơn Nghĩa A;
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình nuôi lươn thương phẩm không bùn trong bể bạt, tại ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tổ chức hội thảo máy bay phun thuốc tại Bảy Ngàn
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham dụ Hội thảo Nhân rộng mô hình sản xuất chanh không hạt găn với liên kết tiêu thụ do trạm Khuyến nông tổ chức tại Rạch Gòi.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
TTKN và DVNN, HTX trái cây sinh học Ocop, tập huấn sx chanh theo hướng vietgap để kết nối bao tiêu sản phẩm chanh cho THT sx chanh xã Thạnh Xuân
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :