Hợp Tác Xã Hậu Giang Yên Bình An

Nông trại
yenbinhan@gmail.com
Ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp Hậu Giang
100 ha
400 tấn/năm
Htx chúng tôi chuyên cung cấp trái mãng cầu xiêm tươi, mãng cầu sấy khô, trà mãng cầu xiêm, cơm mãng cầu, các loại nông sản khác!!!

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 25 /09 2020 tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo tâij ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, Châu Thành Hậu Giang
Ảnh và video :