HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
84, Nguyễn Du, Bến nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
cùng huyện ủy, ub, phòng NN tiếp đoàn tỉnh ủy thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn, cụ thể thăm mô hình miệt ngàn ở xã tlt, mô hình trồng sầu riêng ở nna, mô hình nông nghiệp gắn dự lịch tại xã nna
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
hội nghị tại hội trường UB nhân dân tỉnh nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện theo QĐ 61 của tổ kỹ thuật và tham luận thảo luận về sự cần thiết của Tổ, cũng như khó khăn vướng mắc của tổ trong thời gian qua
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Trại nấm bào ngư Hòa Thành - Tây Ninh đã vào 25.000 phôi
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ông Nguyễn Thanh Dũng đại diện giới thiệu về các tính năng của farm360.vn với các HTX tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu. - Xúc tiến thương mại, - Liên kết sản phẩm, - Liên kết doanh nghiệp, - Truy xuất nguồn gốc sản phẩm. - Ghi nhật ký điện tử.
Ảnh và video :