HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
84, Nguyễn Du, Bến nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
cùng huyện ủy, ub, phòng NN tiếp đoàn tỉnh ủy thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn, cụ thể thăm mô hình miệt ngàn ở xã tlt, mô hình trồng sầu riêng ở nna, mô hình nông nghiệp gắn dự lịch tại xã nna
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
hội nghị tại hội trường UB nhân dân tỉnh nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện theo QĐ 61 của tổ kỹ thuật và tham luận thảo luận về sự cần thiết của Tổ, cũng như khó khăn vướng mắc của tổ trong thời gian qua
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Cty triển khai đầu tư và bao tiêu Cung cấp giống Đậu Bắp Nhật Cung cấp phân bón hữu cơ, vi sinh Giống và phân thanh toán 50% cho nợ 50% còn lại trừ dần vào những lần thanh toán tiền thu mua sản phẩm Thu mua lại sản phẩm
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Phòng nông nghiệp Phòng tài chánh UBND Xã Hiệp Hưng
Ảnh và video :