HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
84, Nguyễn Du, Bến nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
hội nghị tại hội trường UB nhân dân tỉnh nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện theo QĐ 61 của tổ kỹ thuật và tham luận thảo luận về sự cần thiết của Tổ, cũng như khó khăn vướng mắc của tổ trong thời gian qua
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cty triển khai đầu tư và bao tiêu Cung cấp giống Đậu Bắp Nhật Cung cấp phân bón hữu cơ, vi sinh Giống và phân thanh toán 50% cho nợ 50% còn lại trừ dần vào những lần thanh toán tiền thu mua sản phẩm Thu mua lại sản phẩm
Ảnh và video :
Chi tiết:
Phòng nông nghiệp Phòng tài chánh UBND Xã Hiệp Hưng
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cty STG Ký hợp đồng bao tiêu Đinh Lăng với Anh Nguyễn Lê Anh Vũ, đầu tư 30% Giống và Phân bón hữu cơ vi sinh, đồng thời bao tiêu giá thu mua sau 3 năm là 15.000₫/kg đối với rễ, thân và lá. - Giao giống đinh lăng - Giao phân hữu cơ, phân vi sinh, chế phẩm sinh học. - Giao phân bón hữu cơ, phân vi sinh cho mô mình trồng rau sạch trong nhà lưới. - Cử kỹ thuật xuống tư vấn hướng dẫn trồng rau an toàn, rau sạch trong nhà lưới và ngoài nhà lưới.
Ảnh và video :