HTX DỊCH VỤ NN TÂN TIẾN

Người đánh giá
Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tư vấn HTX sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Mô hình lúa 3 giảm 3 tăng
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Chuẩn bị công việc thi công xây dựng nhà kho
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Sở công thương tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế cho các HTX và lãnh đạo các xã phường, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Lúa RVT giá lúa trung bình 6000đ/kg, NS trung bình 7,8t/ha
Ảnh và video :