HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN

Người đánh giá
Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
giá gạo RVT và ST 25 gạo Nàng Chăng
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Phòng kinh tế thành phố Vị Thanh cho HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Tiến đăng ký phát triển sản phẩm OCOP năm 2024, gạo Nàng Chăng
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Loại gạo RVT và ST25 đóng gói 5kg và 2kg
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
HTX nông nghiệp và dịch vụ Tân Tiến tại ấp 4 xã Vị Tân Khai Trương gạo Nàng Chăng RVT và ST25 gói 5kg và gói 2Kg
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tư vấn HTX sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023
Ảnh và video :