HTX DỊCH VỤ NN TÂN TIẾN

Người đánh giá
Ấp 4- xã Vị Tân- TP Vị Thanh

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Chuẩn bị công việc thi công xây dựng nhà kho
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Sở công thương tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế cho các HTX và lãnh đạo các xã phường, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Lúa RVT giá lúa trung bình 6000đ/kg, NS trung bình 7,8t/ha
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX do Chi cục PTNT tổ chức
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
HTX Tân Tiến báo tiêu trên 200 ha lúa vụ Đông Xuân 2019 -2020 cho các thành viên và nông dân xã Vị Tân
Ảnh và video :