Lúa gạo Hậu Giang

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0903199508

Email :

ttknhaugiang@gmail.com

Địa chỉ :

Hậu Giang, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Thông tin chung :

Cây lúa là môt trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Năm 2009, Hậu Giang tổ chức thành công Festival lúa gạo Việt Nam lần 1. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng Nhãn hiệu hàng hóa Gạo Hậu Giang 2. Năm 2018, các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 927,67 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn quả (450,5 ha), các cây màu (26,6 ha) cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, tập trung cải tạo cơ cấu giống và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tăng cường sử dụng giống chất lượng cao, tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được 2 cánh đồng mẫu lớn với quy mô từ 300-500ha/cánh đồng, tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy và xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Hiện tại trên địa bàn tỉnh canh tác nhiều giống lúa khác nhau. Có thể kể đến như: OM4218, OM5451, OM7347, OM4900, HG2… và các giống lúa thơm chất lượng cao.

Nhật ký vùng sản xuất :