Lý Lệ Hoa

Nông trại
Số 44, Quốc Lộ 61B, Phường Bình Thạnh, Tx. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
P. GIÁM ĐỐC HTX

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 02 tháng 7 năm 2021 Phối hợp với Phòng kinh tế thị xã Long Mỹ và chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh với sản phẩm mứt mãng cầu của Cơ sở Phước Thành khu vực 3 phường Thuận An. Sau khi thông qua hội đồng được đánh giá sản phẩm đạt 3 sao.
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Hướng dẫn Đoàn chuyên gia đánh giá độc lập tiền dự án "Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp Việt Nam" tại TX Ngã Bảy, H Phụng Hiệp, Châu Thành A, Châu Thành, TX Ngã Bảy và H Long Mỹ
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc: