Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 16/9: kết hợp cùng Cty Cổ phần Sáng tạo và tích hợp công nghệ cao thăm và nâng cấp thiết bị autotimelapse tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ
Ảnh và video :