HTX NÔNG NGHIỆP THẠNH THẮNG

Người đánh giá
thohtxtt@gmail.com
Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Hợp tác xã Nông Nghiệp Thạnh Thắng chuyên sản xuất khóm trái, khóm giống, các sản phẩm từ khóm và cung cấp dịch vụ phân bón.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 16/9: kết hợp cùng Cty Cổ phần Sáng tạo và tích hợp công nghệ cao thăm và nâng cấp thiết bị autotimelapse tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham gia giảng dạy lớp Ffs Kỹ thuật phòng trừ bệnh khô đầu lá trên Khóm. Địa điểm. HTX nông nghiệp Thạnh Thắng, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham gia giảng dạy lớp Ffs Kỹ thuật phòng trừ bệnh khô đầu lá trên Khóm. Địa điểm. HTX nông nghiệp Thạnh Thắng, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tiếp đoàn khảo sát tham quan trồng khóm, dẫn đầu đoàn có lãnh đạo Sở NN@PTNT tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo UBND TP. Vị Thanh với các đại diện công ty Hàn Quốc...tham quan trồng khóm tại xã Hỏa Tiến.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thăm mô hình khóm và sửa hệ thống tưới tại HTX khóm Thạnh Thắng xã Hỏa Tiến
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :