Công việc:
Chi tiết:
Thăm mô hình khóm và sửa hệ thống tưới tại HTX khóm Thạnh Thắng xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :