Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 05/8/2022, phối hợp cùng LMHTX, Hội ND tp Vị Thanh, UBND phường 3 bàn bạc về công tác chuẩn bị nhân sự thành lập HTX nông nghiệp tại nhà ông Lê Văn Hớn, khu vực 3, phường 3, tp Vị Thanh
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :