Cơ sở sản xuất Trà Mãng cầu Ánh Nguyệt

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0917811777

Địa chỉ :

Khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Giấy kiểm định :

Nhật ký hoạt động :