Hợp Tác Xã Quýt Đường Long Trị

Người đánh giá
Ấp 8, xã Long Trị, TX Long Mỹ, Hậu Giang
Hợp tác xã chuyên sản xuất quýt đường

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 21/7/2020, tư vấn, hỗ trợ HTX Quýt đường xã Long Trị rà soát, bổ sung thông tin sản phẩm OCOP.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 27/5/2020, thăm mô hình quýt đường tại xã Long Trị
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Hướng dẫn đăng ký tài khoản phần mềm Farm360 cho HTX
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 02.8.2019 Trung tâm Khuyến nông đi khảo sát một số HTX hướng dẫn đăng ký thực hiện ứng dụng phần mềm Farm360 tại xã Long Trị và xã Long Phú
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc: