Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 08.7.2022. công tác các hộ sản xuất khóm kết hợp lấy hình ảnh tư liệu về các bệnh trên khóm. Địa điểm: xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :