Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 14/6 KS mô hình tuần hoàn tại xã Tân Bình
Ảnh và video :