Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 10/8/2022, Phối hợp Tổ triển khai mô hình cấp 20 con heo giống cho hộ tham gia mô hình tại xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :