Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 14/6 đi khảo sát hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn tại xã Tân Bình.
Vùng sản xuất liên quan :
Ảnh và video :