Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 21/7/2022 cùng đoàn tổ chức MYI khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng biến đổi khia hậu tham gia dự án hỗ trợ vay vốn cải thiện sinh kế tại Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Lương Tâm huyện Long Mỹ.
Ảnh và video :