Trịnh Hoài Phong

Thành viên
Tổ kỹ thuật Nông nghiệp thị trấn Kinh Cùng, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật Nông nghiệp thị trấn Kinh Cùng, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 12,13 /7 đi hội thảo đầu bờ tại xã Phương Bình và xã Tân Bình. Ngày 14 và 19/7 đi công tác theo lịch phòng nông nghiệp, tại xã Tân Bình, Kinh Cùng, Phương Bình và Hòa An.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 01/6/2022 và 03/6/2022 tập huấn Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo nhu cầu các tổ nhóm nông dân tại thị trấn Kinh Cùng và xã Phương Bình
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Phổ biến đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 08/7/2021 Cùng lãnh đạo PNN, trạm BVTV huyện làm việc với UBND xã Tân Bình, Hòa An và tt Kinh Cùng về việc cấp phát hỗ trợ thiệt hại do lũ và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 62
Ảnh và video :