HTX 925

Vùng trồng
Mã vùng : HCT-001

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0769394934

Địa chỉ :

72 ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

5 ha

Sản lượng dự kiến :

150 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

 TÊN HTX : HỢP TÁC XÃ 925  Địa chỉ: 72 ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.  Số điện thoại: 0769394934  Ngày, tháng, năm thành lập: 16/08/2013  Số thành viên hiện tại: 12  Tên đối tượng cây trồng/ vật nuôi chính: Cung ứng các dịch vụ nông nghiệp, cây, con giống…  Tổng quy mô ( m2, con): 5ha  Tổng sản lượng (tấn/ năm): 150.000 cây giống/năm; 10.000 túi/năm;  Mùa vụ chính (tháng mấy): Quanh năm  Đã được chứng nhận (An toàn/VietGAP/GlobalGAP):  Vốn điều lệ (triệu đồng): 700.000.000 đồng

Nhật ký vùng sản xuất :